Zoals bekend verplicht de NOVA kleine kantoren (minder dan 10 advocaten) om tweejaarlijks een Wwft-cursus van tenminste 2 uur te volgen.
wwft cursus

Corinne Kuipers en mr. Nellemarie Staal advocaten bij Van Benthem & Keulen B.V. (VBK) hebben op 29 oktober 2019 een lezing gegeven over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tijdens de lezing is een introductie worden gegeven op de verplichtingen die voor advocaten voortvloeien uit de Wwft: het cliëntenonderzoek en de plicht om ongebruikelijke transacties te melden. De Wwft kent een op risico gebaseerde benadering: de veelal open normen uit de Wwft moeten worden ingevuld op basis van een risicobeoordeling. De uitkomst van die risicobeoordeling zal per kantoor verschillen. Die zal immers afhangen van onder andere de grootte van het kantoor, de aard van de dienstverlening en het type cliënt aan wie de diensten worden verleend. VBK heeft ook zo’n risicobeoordeling gemaakt en die heeft geresulteerd in het Wwft-kantoorbeleid.

Met groot enthousiasme en kennis van zaken hebben Corinne en Nellemarie het Wwft-kantoorbeleid van VBK toegelicht en daarbij hebben zij specifiek aandacht besteed aan  de specifieke richtsnoeren voor de Familie- en erfrechtpraktijk. De notitie van VBK, die daarvoor de basis was, werd gebruikt voor de Wwft handleiding d.d. november 2018 van de vFAS.

Wij kijken terug op een uitstekende cursus die door de aanwezigen werd gewaardeerd met gemiddeld een 8,6!

Enkele reacties van de cursisten:

“Fijn dat de cursus zo op onze praktijk gericht was!”

“Prima docenten”