Net als vorig jaar gaan legals en financials op maandag 9 oktober 2023 met elkaar in gesprek over financiële en juridische onderwerpen op scheidingsgebied.

De opzet van de middag is dat beide verenigingen een korte lezing geven over een juridisch en financieel onderwerp en dat daarna gediscussieerd over thema’s die beide doelgroepen dagelijks in hun praktijk bezighouden. Allemaal met het doel om van elkaar te leren en elkaar beter te keren kennen.

De VFPM is een vereniging van veelal zelfstandige financieel planners (FFP/RFEA) en (MfN) mediators, die allemaal gespecialiseerd zijn in scheidingen. Veel leden werken structureel samen met advocaten, notarissen en psychologen. Zij zetten hun financiële expertise in en als de situatie daarom vraagt, verwijzen ze door naar andere expertises. De leden schuiven ook regelmatig als co-mediator aan om de financiële en fiscale (on)mogelijkheden in scheidingen in kaart te brengen.

Kwaliteit vinden we allemaal belangrijk. En daarin vinden zij en wij elkaar. Onze juridische expertise en hun financiële en fiscale kennis zijn de perfecte mix voor een hoogwaardige kennismiddag. En natuurlijk is er ook ruimschoots de mogelijkheid om te netwerken.

De inhoud

Netwerklid Linda Elbertse geeft namens het Netwerk FamilierechtAdvocaat een presentatie over de gevolgen van de nieuwe alimentatietermijnen in de praktijk. Op 1 januari 2020 zijn de regels over partneralimentatie veranderd. Het idee is dat de partneralimentatie vaak korter is dan voorheen. Tijdens deze lezing wordt jouw kennis over de details van die regels opgefrist en komen ook de uitzonderingen aan bod. Op basis van jurisprudentie wordt gekeken hoe de regels in de praktijk uitpakken.

Financial Rolf van Baarle van de VFPM neemt daarna het stokje over met een lezing over het inkomen van de ondernemer en alimentatie. Bij de berekening van de draagkracht voor kinder- en partneralimentatie is het bepalen van het inkomen van een ondernemer vaak wat ingewikkelder dan wanneer je te maken hebt met mensen in loondienst. De ondernemer heeft zelf veel invloed op de hoogte van dat inkomen en vaak zie je ook niet alle relevante zaken een oogopslag.
Rolf zal inzichten voor de bepaling van het inkomen van de DGA met ons delen en de situatie van IB-ondernemer bespreken.

De middag wordt afgesloten met een Lagerhuisdebat tussen de financials en de advocaten over verschillende inhoudelijke thema’s.

Het programma

Datum: Maandag 9 oktober 2023
12.00 – 13.00 uur kennismaken met een uitgebreide lunch
13.00 – 16.45 uur Lezingen en Lagerhuisdebat met themadiscussie
Vanaf 16.45 uur afsluitende borrel, netwerken en napraten

De locatie

We zijn weer te gast in de bekende vergaderboerderij Champ’Aubert, Boterbloem 1 in Driebergen Rijsenburg. Goed bereikbaar met de auto en OV. En wil je carpoolen, stuur dan een mailtje naar info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar.

Kosten en PE-punten

Deze bijeenkomst wordt aan de leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat gratis aangeboden door de vereniging. Introducés betalen € 50,- voor deze middag. Als je tot de doelgroep van het Netwerk FamilierechtAdvocaat behoort en direct lid wordt, zal de bijdrage verrekend worden met de entreefee. Tot uiterlijk 2 weken van tevoren kan de deelname aan de studiemiddag kosteloos geannuleerd worden. Daarna zijn de kosten van € 50,- verschuldigd.

Door de vFAS zijn 3 juridische punten toegekend.

Inschrijven

Inschrijven kan door middel van een e-mail aan info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl.