Corinne Kuipers, advocaat bij Van Benthem & Keulen B.V. (VBK) geeft op 3 juni 2021 een online opfris cursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Inhoud cursus

De cursus gaat over de verplichtingen voor advocaten die voortvloeien uit de Wwft: het cliëntenonderzoek en de plicht om ongebruikelijke transacties te melden. De Wwft kent een op risico gebaseerde benadering: de veelal open normen uit de Wwft moeten worden ingevuld op basis van een risicobeoordeling. De uitkomst van die risicobeoordeling zal per kantoor verschillen. In deze cursus wordt specifiek aandacht besteed aan  de specifieke richtsnoeren voor de Familie- en erfrechtpraktijk. De notitie van VBK, die daarvoor de basis was, werd gebruikt voor de Wwft handleiding d.d. november 2018 van de vFAS.

In 2019 heeft Corinne samen met haar collega Nellemarie Staal al een keer deze cursus voor het Netwerk gegeven. Deze cursus is erg goed ontvangen door de aanwezige leden en niet-leden. Omdat leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat als eenpitter allemaal de verplichting hebben om minimaal eens per twee jaar een Wwft cursus te volgen, hebben wij Corinne gevraagd om de cursus weer voor ons te verzorgen.

PE-punten

Let op: voor deze cursus geeft de vFAS geen PE-punten. Wel telt de cursus mee voor de tweejaarlijkse verplichting van de NOvA om een Wwft-cursus te volgen.

Online

Vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus, wordt de cursus online via Zoom aangeboden. Cursisten ontvangen kort voor de cursusdatum een persoonlijke link, waarmee zij kunnen inloggen.

Kosten

Leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat hebben voorrang bij de aanmelding. Voor hen is de cursus ook gratis. Niet-leden betalen een bijdrage van € 75,-.

Aanmelden

Aanmelden kan nu al door rechtstreeks een e-mail te sturen naar info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl of via de knop hieronder:

Aanmelden cursus Wwft 3 juni 2021