Bijeenkomst van 14 februari 2019 in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Nieuwe website
De bijeenkomst werd geopend door Mirjam van Baarle met een korte presentatie van de nieuwe website. Iedereen is het over eens dat dit een verbetering is van de huidige situatie. Wel moet ieder zelf zijn profiel “pimpen”.

Presentatie Lexxyn
In deze presentatie werd de nadruk gelegd op hetgeen Lexxyn voor ons als kleine kantoren zou kunnen betekenen en hoe de verschillende IT diensten (waaronder ook telefonie) onder een paraplu kunnen komen waardoor wij als advocaten ontzorgd kunnen worden, maar ook hoe wij als netwerkleden ons met elkaar kunnen verbinden. Daarbij is het belangrijk dat je altijd en overal over je gehele virtuele kantoor kan beschikken.
In hoeverre wij als netwerk en als individuele leden hier ons voordeel uit kunnen halen zal de komende periode verder onderzocht worden. De presentatie van Lexxyn wordt aan de leden toegezonden.

ALV
In de ALV werd teruggekeken op het voorbije jaar en het bestuur lichtte de plannen voor 2019 toe. Het thema voor 2019 blijft verbinden en versterken. Belangrijk zijn de contacten met het nieuwe vFAS-bestuur om ons netwerk onder de aandacht van de vFAS-leden te brengen. Aan de leden is gevraagd of er ideeën zijn voor aandachtspunten die het netwerk kan oppakken. Benadrukt wordt dat wij er zijn voor de leden maar dat de leden een belangrijke rol spelen in het succes van het netwerk.

Het bestuur is versterkt met Nicole Lindhout als opvolgster van Heleen Scheer. Heleen wordt met lovende woorden bedankt voor haar inzet om het netwerk van de grond te krijgen. Afscheid Heleen ScheerIn de loop van 2019 zal Martine Verhaar het bestuur verlaten. Hierdoor is er een vacature voor een nieuw bestuurslid. Alice Ruys wordt de secretaris en wij zijn op zoek naar een creatieveling voor de communicatie naar de buitenwereld en die met Mailchimp kan of wil werken en de nieuwsbrieven wil verzorgen.

Ten slotte worden de data voor de volgende bijeenkomsten aangekondigd. Deze vinden plaats op 28 mei en 3 oktober 2019. Wij doen een beroep op de leden voor  ideeën en organisatie

Workshop intervisie nieuwe stijl

Marieke Zon en Mirjam van Baarle gaven vervolgens een workshop over de intervisie conform het nieuwe artikel 26 Advocatenwet. De workshop begon met een plenair deel waarin de nieuwe vorm van intervisie werd toegelicht. Advocaten kunnen straks zelf kiezen uit drie varianten: intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg. Aan intervisie of intercollegiaal overleg moet minimaal acht uur per jaar worden besteed (minimaal twee uur en maximaal vier uur per dag aaneengesloten). Peer review moet minimaal eenmaal per jaar plaatsvinden. Voor intervisie en peer review kunnen maximaal vier opleidingspunten per jaar worden opgevoerd. De kennis van het vragen en luisteren werd opgefrist. en er werd geoefend met het stellen van open en gesloten vragen. Daarbij bleek maar weer eens hoe belangrijk het is om de juiste vragen te stellen. Na het plenaire deel splitste de groep zich in tweeën en werd de intervisie nieuwe stijl zoals bedoeld  in de praktijk gebracht. Bij het groepje van Marieke werd voor de roddelmethode gekozen om een het functioneren als advocaat van een van de leden verder uit te diepen. Er werd dus niet inhoudelijk op de casus ingegaan maar hoe de advocaat functioneert is haar rol als advocaat en hoe dat beter kan.

Kortom een zeer nuttige workshop waarbij ook nog werd aangegeven dat wij als netwerk wellicht hier een belangrijke Pilotrol binnen de vFAS zouden kunnen vervullen.

Tot slot werd de bijeenkomst besloten met een borrel en een heerlijke Italiaanse maaltijd en konden wij een stuk wijzer en voldaan terug naar huis.

Alice Ruys