Convenantendag (exclusief voor leden)

De Convenantendag op 21 juni 2022 wordt geleid door ons NFA-lid Philine Krans. Philine is een ervaren advocaat en mediator en is daarnaast trainer vaardigheden bij de beroepsopleiding voor advocaten.

Het doel van deze dag is tweeërlei. In de ochtend zal er met name aandacht worden besteed aan de juridische theorie van het convenant. Hoe zit het ook alweer met de contractvrijheid van partijen, de openbare orde en met dwingendrechtelijke bepalingen. En wanneer kun je een convenant ook alweer vernietigen? Philine bespreekt met ons de juridische valkuilen en de dilemma’s.

In de middag gaan we zelf aan de slag en staat de vraag centraal: hoe verwerk je de theoretische kennis juridisch correct, begrijpelijk en aanvaardbaar in een convenant? De basis voor deze dag is het NFA-convenant, dat een aantal van onze leden na een eerdere cursus van Loo van Eck hebben gemaakt. Een goed juridisch convenant in begrijpelijke taal voor onze cliënten. Op 21 juni gaan wij samen met de deelnemers aan deze dag dit convenant vervolmaken.

Van de deelnemers wordt een actieve rol verwacht. Het is de bedoeling dat alle deelnemers vooraf hun beste praktijkvoorbeelden insturen van goed werkende aanvullende convenantbepalingen, die zij in hun eigen convenanten en ouderschapsplannen gebruiken. Deze input wordt verzameld en de beste tips en tricks gaan we daarna verder in subgroepen thematisch uitwerken. Met elkaar bespreken we een aantal specifieke onderwerpen uit het convenant: de echtelijke woning, kinder- en partneralimentatie, de vermogensrechtelijke bepalingen, de fiscale bepalingen, en de oudedagsvoorzieningen. Wat werkt goed, hoe kan het juridisch nog beter en waarmee kunnen we ons eigen convenant optimaliseren. Aan het einde van de dag wordt de oogst verzameld en gedeeld met elkaar.

Na een actieve middag gaan wij ervan uit dat alle deelnemers (en de schrijvers van het eerste uur) met een goed NFA-convenant naar huis toe gaan. Het is handig om je eigen laptop mee te nemen!

Praktische informatie

Locatie:

De cursus wordt gehouden in de Gelderlandfabriek in Culemborg.

Tijd:

Deze cursus zal de hele dag duren. De inloop is vanaf 9.30 uur, waarna de cursus om 10.00 uur zal starten. Tussen de middag (van 12.45 tot 13.30 uur) wordt gezorgd voor een lunch. De middag zal rond 17.15 uur eindigen.

De vFAS heeft aan deze cursusdag 6 PE punten juridisch toegekend.