Op donderdag 11 mei 2023 geeft ons NFA-lid Ton van Mil een cursus over de kinderrekening met als thema: Creatief rekenen met kinderalimentatie in Split Online en een goede vastlegging van de kinderrekening in het scheidingsconvenant.

In co-ouderschapssituaties, maar ook daarbuiten, worden tussen ouders die gaan scheiden steeds vaker andere afspraken gemaakt over de kosten van de kinderen dan de standaard alimentatie. Nogal eens worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke en/of-rekening, waarvan de verblijfsoverstijgende/kindgebonden kosten van de kinderen na scheiding betaald worden en waarop iedere partij naar draagkracht een bijdrage betaalt.

Vragen die daarbij rijzen, zijn:
• Voor welke gevallen is een kinderrekening denkbaar/wenselijk?
• Hoe maak je als advocaat/mediator een goede en eerlijke berekening voor de kinderrekening?
• Hoe sluiten de lasten goed aan op de inkomsten op de kinderrekening? Hoe pas je dat aan en leg je dat goed vast?
• Welke lasten worden wel en niet van de kinderrekening betaald?
• Wat gebeurt er met het kindgebonden budget/kinderbijslag/kinderopvangtoeslag?
• Wanneer worden de afspraken herzien?
• Wat spreek je af over het einde van de kinderrekening?
• Hoe leg je de gemaakte afspraken goed vast in een scheidingsconvenant of ouderschapsplan?

Deze en allerlei andere vragen komen aan bod in deze workshop. Ook jurisprudentie over de kinderrekening wordt besproken.

Voorafgaand aan de cursus krijg je de volgende documentatie:
• De PowerPointpresentatie;
• Modelartikelen voor een uitgebreide vastlegging van de kinderrekening in het convenant;
• Een Excel bestand waarin de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen worden vastgelegd.

Praktische informatie

Tijd:

13.00-13.45 uur: uitgebreid lunchen en netwerken met collega’s

13.45-17.00 uur: cursus met een kwartier pauze

17.00-17.30 uur: borrelen en napraten.

Locatie:

De cursus vindt plaats in vergader- en partyboerderij Champ’Aubert in Driebergen-Rijssenburg. Deze locatie is goed te bereiken met de auto en met het openbaar vervoer.

Kosten/PE-punten:

Leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat betalen slechts € 50,- voor deze cursus, waarvoor 3 PE-punten juridisch zijn aangevraagd bij de vFAS. Niet-leden betalen een bijdrage van € 100,-. Er geldt een maximum van 25 deelnemers aan deze cursus. Leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat hebben voorrang bij de inschrijving.

Aanmelden kan vanaf nu via een e-mail aan info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl.