De eerstvolgende bijeenkomst en algemene ledenvergadering van het Netwerk FamilierechtAdvocaat vindt plaats op 6 februari 2018 bij Locatie 78, Burgemeester v.d. Weijerstraat 78 in Bunnik. We starten om 14.00 uur en het inhoudelijke programma eindigt om 17.30 uur, waarna we met zijn allen borrelen. De liefhebbers kunnen ten slotte nog een hapje eten op locatie.

Programma:

14.00 – 15.00 uur Ledenvergadering
15.00 – 15.30 uur Koffie/thee
15.30 – 17.30 uur Workshop Risicomanagement voor kleine advocatenkantoren
v.a. 17.30 uur Borrel (en optioneel diner)

De vergaderstukken voor de AV worden voorafgaand aan de bijeenkomst aan de leden toegezonden.

Aansluitend op de algemene ledenvergadering hebben wij op de agenda een interessante workshop staan over risicomanagement voor kleine advocatenkantoren. Ben jij goed voorbereid op de AVG die in werking treedt op 25 mei 2018 en kun je een Dekenbezoek goed doorstaan? We bespreken de valkuilen en oplossingen die verbonden zijn aan een kleine advocatenpraktijk mede aan de hand van tuchtrechtelijke uitspraken. De workshop wordt verzorgd door Paul Overes, risicomanagementspecialist, en Lieke Zwanenburg, advocaat-mediator en o.a. lid van de Raad van Tucht van de vFAS. Het doel van de workshop is om gebruik te maken van de expertise van de leden. Draag bij met je best practices en help elkaar! Samen werken we aan kwaliteit !

Als je na afloop een hapje mee eet (op eigen kosten), geef dit bij je aanmelding aan.

Wij zouden het erg leuk vinden als jullie er weer allemaal bij zijn.

PE-punten

Op grond van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur is het niet noodzakelijk om onderwijs te volgen bij een door de NOvA erkende onderwijsinstelling. Voorwaarde voor erkenning van het gevolgde onderwijs is dat het onderwijs van academisch niveau is, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt en gegeven wordt door deskundige docenten. Voor deze training kan 1 PE-punt juridisch worden toegekend.

Als bewijs dat het onderwijs is gevolgd, ontvangen de deelnemers na afloop per e-mail een bevestiging van de deelname waarop het aantal uren is behaald. Geadviseerd wordt om deze bevestiging en het programma van de workshop te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd. Je hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.

Aanmelden kan via e-mail.

Deelname voor leden is gratis. Aangemeld en toch verhinderd? Afmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst. Na deze datum worden de kosten à € 20,- per deelnemer doorberekend.

Hartelijke groet en graag tot ziens op 6 februari 2018!

Bestuur Netwerk FamilierechtAdvocaat