Goed nieuws! Wij hebben een aantrekkelijke ledenkorting weten te bedingen voor een abonnement op Smart Software, het programma waarmee je eenvoudig inzicht geeft over de verdeling van pensioenrechten bij scheiding.

De regels zoals deze gelden bij de verevening van opgebouwde pensioenrechten in het kader van echtscheiding gaan veranderen. Vanaf 1 januari 2022 krijgen wij allemaal te maken met de nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding (WPS). Van ons als echtscheidingsadvocaten wordt verwacht dat wij de cliënten goed voorlichten over de mogelijkheden.

In het in behandeling zijnde wetsvoorstel neemt de regering tot uitgangspunt :

Van een echtscheidingsadvocaat wordt verwacht  dat deze de cliënt goed voorlicht over de gevolgen van een scheiding en de rechten die de cliënt op grond van de wet toekomen, ook dus voorlichting over dit keuzerecht. Bij gebreke hiervan kan sprake zijn van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.”

* Zie Kamerstukken wv 35 287

Praktisch kan met de tool van Smart Software aan de partijen inzicht gegeven worden over de keuze mogelijkheden voor verdeling van pensioenrechten. Het programma is eenvoudig te gebruiken door iedere scheidingsprofessional. Aanvullend biedt de helpdesk van Smart Software aan abonnees ondersteuning in de vorm van inloopspreekuren en dossier checks.

AANMELDEN/INFORMATIE

Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Wij geven jouw gegevens door aan Smart Software en je maakt zelf rechtstreeks afspraken over het abonnement van jouw keuze.

Ben je nog geen lid en wel geïnteresseerd in deze aanbieding of andere voordelen van het lidmaatschap van het Netwerk FamilierechtAdvocaat? Het lidmaatschap staat open voor vFAS-familierechtadvocaten met een eigen kantoor of  ondernemers-solisten, werkzaam in een klein kantoor met een gemengde praktijk. Aanmelden kan eenvoudig door registratie via de website.