JURIDISCH ONTMOET FINANCIEEL!

Op maandag 10 oktober aanstaande organiseren wij een gezamenlijke studiemiddag met de VFPS, de vereniging van financieel planners en scheidingsmediators. Het doel van deze middag is een ontmoeting van advocaten en financieel specialisten op scheidingsgebied, enerzijds om van elkaar te leren en anderzijds om elkaar beter te leren kennen.

Voor ons Netwerk zal de middag ook een vervolg zijn op de Convenantendag. Wij zien in de praktijk vaak convenanten van anderen met onduidelijke of zelfs onjuiste bepalingen, die maken dat een juridische procedure noodzakelijk is. De financials zien ook convenanten, waar zij niet mee uit de voeten kunnen, bijvoorbeeld door bepalingen over de eigen woning, pensioenen of fiscaliteiten. Daarover willen we met elkaar in debat. Van beide kanten zullen we voorbeelden uit de praktijk met de bril op van de ander tegen het licht houden. Heel praktisch, zoals je van ons gewend bent.

Daarnaast zullen we twee onderwerpen verder uitdiepen. Van beide verenigingen zal een lid een korte lezing verzorgen, als inleiding op een discussie over een scheidingsgerelateerd onderwerp. Aan ons is gevraagd om een jurisprudentielezing te geven over de behoeftebepaling bij alimentatie. Wij hebben andersom gevraagd om een lezing over de eigen woning en daarmee samenhangende fiscaliteiten. Van de VFPS zal onder meer Jacqueline van der Vorm een lezing verzorgen. Wij zoeken nog een spreker uit eigen gelederen die de lezing van onze kant kan verzorgen. Een oproep hiervoor staat hieronder.

De middag start met een gezamenlijke lunch en zal afgesloten worden met een netwerkborrel zodat er voldoende tijd is om elkaar beter te leren kennen en informatie uit te wisselen.

Praktische informatie:

Locatie:
De cursus vindt plaats in Champ’Aubert in Driebergen. Deze vergaderboerderij hebben wij al eerder bezocht en is zowel per auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar.

Tijd:
De middag begint om 12.30 uur met een gezamenlijke, zeer uitgebreide lunch die je niet wilt missen! Het inhoudelijke programma start daarna en zal met inachtneming van een pauze rond 17.00 uur eindigen met een netwerkborrel.

Kosten:
De kosten van deze interessante studiemiddag bedragen € 40,– voor leden en € 80,– voor niet-leden.
Wil jij meedoen, geef je dan snel op via onderstaande knop.

Punten:
Voor deze cursus worden 3 juridische punten aangevraagd bij de VFAS.

Inschrijven kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar: info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl.