Wat is het Netwerk FamilierechtAdvocaat?

Deelnemers aan het Netwerk FamilierechtAdvocaat zijn zelfstandig vFAS advocaat-mediator of werken als solist op een gemengd kantoor.

Waarom een Netwerk FamilierechtAdvocaat?

Tegenover vrijheid in werken moet een eenpitter vaak veel zelf doen. Secretariële ondersteuning en administratie worden veelal uitbesteed, de focus moet blijven op de inhoud. Om de vakinhoudelijke kwaliteit op hoog peil te houden. is samenwerken de oplossing. Het Netwerk FamilierechtAdvocaat biedt de de eenpitter-solist familierechtadvocaat de mogelijkheid om samen te werken met collega’s die ook allemaal vFAS-advocaat-mediator zijn.

Samenwerken met en voor elkaar. ga

Voordelen van samenwerken in het Netwerk FamilierechtAdvocaat:

plusLocatie (voor bespreking, vergadering, cursus) – Deelnemers in het Netwerk kunnen in overleg gebruik maken van elkaars locatie (mits voldoende ruimte) voor besprekingen, vergaderingen en cursussen.

plusEen gezamenlijke website – Op de website van het Netwerk is iedere deelnemer zichtbaar met introductie en een link naar de eigen website.

plusSamenwerken – Zowel intern (sparren, vragen en discussies binnen het Netwerk) als extern (overleg met andere disciplines (bijv. financiële planners, notarissen, coaches, psychologen); noodzakelijk als je alleen werkt. De eigen verantwoordelijkheid staat steeds voorop. Netwerkdeelnemers kunnen putten uit elkaars professionele netwerk.

plusMarketing – Via de website van het Netwerk kunnen potentiële cliënten de Netwerkdeelnemers vinden. Gezamenlijk kunnen brochures worden uitgegeven.

plusWaarneming – Leden van het Netwerk kunnen een beroep doen op elkaar. Waarneming regel je onderling. Mede afhankelijk van de duur van waarneming kan er een vergoeding worden overeengekomen. Natuurlijk is er aandacht voor eventuele tegenstrijdige belangen. De waarneming is primair gebaseerd op vertrouwen (je vangt elkaar geen vliegen af).

plusVakliteratuur met korting – Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening is erg belangrijk. Kennis moet worden bijgehouden, maar is vaak duur, zeker als eenpitter. Kortingen worden vaak pas gegeven bij afname van grotere aantallen. Het Netwerk FamilierechtAdvocaat is erin geslaagd om bij een tweetal uitgevers (Wolters Kluwer en Reed Business Information) interessante kortingen te bedingen voor Netwerkdeelnemers. Kortingen die kunnen oplopen tot meer dan 50 procent.

plusCursussen door en met elkaar – De Netwerkdeelnemers hebben allemaal zelf een hoog kennisniveau. Het delen van kennis met elkaar vergroot ieders deskundigheid. Externe cursussen kunnen via de genoemde uitgevers tegen aantrekkelijk tarief worden afgenomen. Onderling kunnen de deelnemers kennisoverleggroepen maken.

plusKennis delen – Deelnemers wisselen kennis met elkaar uit. Binnen het Netwerk worden gemakkelijk intervisiegroepen gevormd.

plusModellen delen – Deelnemers stellen door henzelf gemaakte modellen ter beschikking aan de andere deelnemers. Kwaliteit staat voorop.

In 2014 is een start gemaakt met het creëren van een netwerk in de regio Rotterdam en vanaf begin 2016 begint het Netwerk FamilierechtAdvocaat landelijk. Het Netwerk FamilierechtAdvocaat groeit en met een groter wordend netwerk komen er ook steeds meer mooie initiatieven bij, waar de deelnemers allemaal van kunnen profiteren.

Wilt u ook Netwerk FamilierechtAdvocaat worden, vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.