Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Netwerk FamilierechtAdvocaat neemt uw privacy serieus.

Wat vragen wij van u?

U heeft uw gegevens aan ons gegeven. Dat kan zijn omdat u lid bent of wilt worden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat of omdat u een vraag heeft aan (een lid van) het Netwerk FamilierechtAdvocaat. Hiervoor vragen wij u om o.a. uw naam, kantoorgegevens en contactgegevens. Daarnaast vragen wij gegevens op die nodig zijn voor beantwoording van uw vraag. Deze gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, om uw lidmaatschap te registreren of een overeenkomst op te kunnen stellen en om u te kunnen factureren. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken om u een nieuwsbrief te sturen.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens digitaal en op papier. Onze dossiers worden opgeslagen in Nederland en uw gegevens worden natuurlijk goed beveiligd.

Delen wij uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens met niemand, tenzij het nodig is voor uw zaak. Wij zijn wel wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Afspraken over deze gegevensuitwisseling leggen wij zoveel als nodig is vast in een overeenkomst met de betreffende instantie. Vanzelfsprekend letten wij erop dat de bedrijven of instanties met wie wij uw gegevens delen, dezelfde veiligheidsstandaard gebruiken als wij.

Uw gegevens blijven van u!

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

  • aan te passen
  • te wissen
  • over te dragen.

Stuur uw verzoek naar info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. Binnen vier weken nemen wij met u contact op.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De door u opgegeven gegevens voor de verwerking van uw lidmaatschap(aanvraag) bewaren wij totdat u geen lid meer bent van het Netwerk FamilierechtAdvocaat.  Heeft u een vraag gesteld, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor de beantwoording van uw vraag.  Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Wij gaan ervanuit dat u dit begrijpt en dat u het goed vindt dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen, laat het ons weten. Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u daarvoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mei 2018