Aanbiedingen

Netwerkaanbieding Smart Software

 

De regels zoals deze gelden bij de verevening van opgebouwde pensioenrechten in het kader van echtscheiding gaan veranderen. Vanaf 1 januari 2022 krijgen wij allemaal te maken met de nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding (WPS). Van ons als echtscheidingsadvocaten wordt verwacht dat wij de cliënten goed voorlichten over de mogelijkheden.

Dat het noodzakelijk is om de kennis over pensioenverdeling op orde te hebben blijkt uit wat de regering in het in behandeling zijnde wetsvoorstel tot uitgangspunt neemt *:

Van een echtscheidingsadvocaat wordt verwacht  dat deze de cliënt goed voorlicht over de gevolgen van een scheiding en de rechten die de cliënt op grond van de wet toekomen, ook dus voorlichting over dit keuzerecht. Bij gebreke hiervan kan sprake zijn van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.”

* Zie Kamerstukken wv 35 287

Praktisch kan met de tool van Smart Software aan de partijen inzicht gegeven worden over de keuze mogelijkheden voor verdeling van pensioenrechten. Het programma is eenvoudig te gebruiken door iedere scheidingsprofessional. Aanvullend biedt de helpdesk van Smart Software ondersteuning in de vorm van inloopspreekuren en dossier checks.

 

 

 

NETWERKAANBIEDING SMART SOFTWARE

Als lid van het Netwerk FamilierechtAdvocaat krijg je de maximale 50 procent groepskorting op een abonnement op Smart Software. Deze korting geldt voor het eerste jaar, daarna zal de korting afhankelijk zijn van het aantal abonnees dat via het Netwerk FamilierechtAdvocaat het programma Smart Software afneemt. Een overzicht van de abonnementsopties kun je zien op de website van Smart Software: https://smartsoftware.nu/abonnementen/.

 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR

Aanvullend op het abonnement is er de mogelijkheid om gebruik te  maken van de gratis inloopspreekuren op iedere 1e maandag van de maand. Hierbij kun je je inhoudelijke pensioenvragen voorleggen aan de deskundigen van Smart Software.

DOSSIER CHECK

Daarnaast biedt Ingrid Leene vanuit Get Smart gebruikers ook de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een dossier te laten controleren. De NAW gegevens en het aanmaken van het dossier en de UPO’s en mijnpensioenoverzicht.nl vul je in en die stuur je naar Ingrid Leene toe. Dan checkt zij dit en voor zover nodig past zij de input aan of geeft zij suggesties terug. De kosten hiervan bedragen € 97,50 (excl. btw) per dossier (exclusief buitenlandse pensioenen, dga en bijzondere situaties). Zijn het heel veel pensioenen dan kan het zijn dat er een iets hoger tarief is, tenzij het om kleine pensioenen gaat. Hierover overlegt Ingrid vooraf met de gebruiker.

 

AANMELDEN/INFORMATIE

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Wij geven jouw gegevens door aan Smart Software en je maakt zelf rechtstreeks afspraken over het abonnement van jouw keuze.

Contact

info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl

Bestuursleden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat:
Mirjam van Baarle-Overes (voorzitter)
Linda Elbertse (penningmeester)
Ingrid Nelemans (secretaris)
Annika Mudde 

Agenda 2024

Programma 2024:

Maandag 5 februari 2024 (middag): algemene ledenvergadering. Aan de vergadering wordt een juridische lezing gekoppeld (1 PE-punt juridisch toegekend).

Donderdag 23 mei 2024 (hele dag): Juridische dag: Pensioen, lijfrente en levensverzekeringen (6 PE-punten juridisch toegekend)

Dinsdag 17 september 2024 (hele dag) Samengestelde gezinnen (6 PE-punten vaardigheden worden aangevraagd).

Over het programma van de activiteiten volgt informatie via de website en de nieuwsbrief voor de leden.

© 2019 Netwerk FamilierechtAdvocaat. All rights reserved