Voordelen

voor deelnemers Netwerk FamilierechtAdvocaat

Waarom een Netwerk FamilierechtAdvocaat?

Leden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat zijn allemaal vFAS advocaat-mediator en hebben als ondernemer een zelfstandige praktijk alleen of als enige familierechtadvocaat in een gemengd kantoor.

Tegenover de vrijheid in werken staat dat een eenpitter vaak veel zelf moet doen. Secretariële ondersteuning en administratie worden veelal uitbesteed, de focus moet blijven op de inhoud. Om de vakinhoudelijke kwaliteit op hoog peil te houden is samenwerken de oplossing. Het Netwerk FamilierechtAdvocaat biedt de eenpitter-solist familierechtadvocaat de mogelijkheid om samen te werken met collega’s die ook allemaal vFAS-advocaat-mediator zijn.

Daarom een Netwerk FamilierechtAdvocaat

#3 Waarneming – Leden van het Netwerk kunnen een beroep doen op elkaar. Waarneming regel je onderling. Mede afhankelijk van de duur van waarneming kan er een vergoeding worden overeengekomen. Natuurlijk is er aandacht voor eventuele tegenstrijdige belangen. De waarneming is primair gebaseerd op vertrouwen.

#4 Vakliteratuur met korting – Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening is erg belangrijk. Kennis moet worden bijgehouden, maar is vaak duur, zeker als eenpitter. Kortingen worden vaak pas gegeven bij afname van grotere aantallen. Het Netwerk FamilierechtAdvocaat heeft bij twee uitgevers (Wolters Kluwer en Reed Business Information) interessante kortingen weten te bedingen voor Netwerkdeelnemers. Kortingen die kunnen oplopen tot meer dan 1.000 euro per jaar.

#6 Kennis en modellen delen – Leden wisselen kennis met elkaar uit. Binnen het Netwerk worden gemakkelijk intervisiegroepen gevormd. Leden stellen door henzelf gemaakte modellen ter beschikking aan de andere leden. Kwaliteit staat voorop.

#1 Samenwerken – Zowel intern (sparren, vragen en discussies binnen het Netwerk) als extern (overleg met andere disciplines (bijv. financiële planners, notarissen, coaches, psychologen) is samenwerken noodzakelijk als je alleen werkt. De eigen verantwoordelijkheid staat steeds voorop. Netwerkleden kunnen putten uit elkaars professionele netwerk.

#2 Marketing – Op de website van het Netwerk is ieder lid zichtbaar met introductie en een link naar de eigen website. Via de website kunnen potentiële cliënten de Netwerkleden vinden. Gezamenlijk kunnen brochures worden uitgegeven.

#5 Cursussen door en met elkaar – De Netwerkleden hebben allemaal zelf een hoog kennisniveau. Het delen van kennis met elkaar vergroot ieders deskundigheid. Externe cursussen kunnen via de genoemde uitgevers tegen aantrekkelijk tarief worden afgenomen. Onderling kunnen de deelnemers kennisoverleggroepen maken.

Contact

info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl

Bestuursleden van het Netwerk FamilierechtAdvocaat:
Mirjam van Baarle-Overes (voorzitter)
Linda Elbertse (penningmeester)
Ingrid Nelemans (secretaris)
Annika Mudde 

Agenda 2023

Programma 2023 (onder voorbehoud):

Donderdag 16 februari 2023 (middag): algemene ledenvergadering. Aan de vergadering wordt een juridische lezing gekoppeld (1 PE-punt juridisch toegekend).

Donderdag 11 mei 2023 (middag): Creatief rekenen met kinderalimentatie (3 PE-punten juridisch toegekend)

Dinsdag 13 juni 2023 (middag)  Fiscaliteiten in de familierechtpraktijk (3 PE-punten juridisch toegekend)

Donderdag 28 september 2023 (hele dag) Mindfulness voor familierechtadvocaten (6 PE-punten vaardigheden toegekend).

Maandag 9 oktober 2023 studiemiddag ism de VFPS/VFPM (3 PE-punten juridisch toegekend).

Dinsdag 7 november 2023 (middag): De kracht van communicatie (3 PE-punten vaardigheden worden aangevraagd).

Over het programma van de activiteiten volgt informatie via de website en de nieuwsbrief voor de leden.

© 2019 Netwerk FamilierechtAdvocaat. All rights reserved